logo
Shanghai Haoqi Magnetic Materials Co., Ltd.
บริษัทจัดจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์หลัก:Neodymium แม่เหล็ก, แม่เหล็กเฟอร์ไรท์, ลูกบอลแม่เหล็ก, 5 มิลลิเมตร 216 ลูกบอลแม่เหล็ก, แม่เหล็กยาง

Elena Ho
Chat Now!
Colin Huang
Chat Now!